Regulamin bloga kiawiarnia.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z bloga pod nazwą Kiawiarnia.pl, który jest wyłączną własnością Kia Polska Sp. z o.o.
 2. Administratorem danych osobowych jest Kia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 366, KRS 000018778.
 3. Administratorem bloga jest Bloger oraz Kia Polska Sp. z o.o.
 4. Każdy Komentujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Informacje zawarte w materiałach zamieszczonych na blogu nie stanowią oferty ani nie zawierają oświadczeń, z których można wywodzić skutki prawne, nie stanowią również jakichkolwiek porad, w tym technicznych. Administrator dokłada starań, aby weryfikować aktualność informacji na dzień ich publikacji, jednakże odwiedzający bloga winien zweryfikować u odpowiedniego podmiotu aktualność informacji w razie stwierdzenia takiej potrzeby.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Bloger – Autor bloga o pseudonimie Emil Volt
 3. Blog – strona internetowa www.kiawiarnia.pl administrowana przez Blogera  oraz Kia Polska Sp. z o.o. zawierająca m.in. wprowadzone przez niego artykuły i materiały.
 4. Komentujący – osoba biorąca czynny udział w wymianie informacji, opinii, materiałów poprzez umieszczanie komentarzy pod artykułami.
 5. Materiały – wszelkie materiały : teksty, opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, zdjęcia, grafiki, materiały video oraz inne treści publikowane na Blogu

III. ZASADY KOMENTROWANIA I UCZESTNICTWA W BLOGU

 1. Autor bloga zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, bez podania przyczyny oraz  prawo do usuwania treści i materiałów, o których mowa w pkt 2, 3, 6, 7 cz. III Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Kiawiarnia.pl  w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
 2. W szczególności nie będą publikowane komentarze, które: – zawierają wulgaryzmy, – obrażają autora bloga, komentujących lub inne osoby, – obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową, – pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści, – zawierają odnośniki do stron niezwiązanych z tematem – ingerujące w życie prywatne osób, zwłaszcza niepublicznych
 3. Niedopuszczalne jest również umieszczanie: – przekazów reklamowych – wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Komentujący nie jest uprawniony.
 4. Komentarze mogą być anonimowe, lecz powinny być podpisane: imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem). Chodzi o ułatwienie innym komentatorom odnoszenie się do opublikowanych już komentarzy. Jeżeli pod danym postem wypowiada się więcej anonimowych i zarazem w żaden sposób nie podpisanych osób, dyskusja staje się wówczas dość trudna. Wymóg podpisywania się nie łamie przywileju anonimowości.
 5. Komentujący  publikuje na stronach komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 6. Niedopuszczalne jest podejmowanie w komentarzach działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, albo mogących w jakikolwiek sposób szkodzić zdrowiu i/lub życiu osób odwiedzających bloga.
 7. Niedopuszczalne jest wysyłanie złośliwego oprogramowania, wirusów, wysyłanie spamu, uzyskiwanie lub próby uzyskania z bloga – w tym sposobem zautomatyzowanym – danych do których Komentujący nie jest uprawniony.
 8. Autor bloga prosi o przestrzeganie następujących reguł: – komentarz w miarę możliwości powinien być rzeczowy, pozbawiony argumentów ad personam – staramy się nie przekraczać granicy między ironią, tonem prześmiewczym a świadomym prowokowaniem do kłótni i słownych potyczek – staramy się pisać w miarę poprawną polszczyzną – w szczególności staramy się unikać błędów ortograficznych, także tzw. literówek – nie wprowadzamy wątków zupełnie nie związanych z tematyką artykułu – nie zamieszczamy kilku komentarzy naraz – komentarze powinny być w miarę możliwości zwięzłe, niezbyt długie, niezniechęcające swymi rozmiarami do ich lektury.
 9. Za treść komentarzy administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Komentujący zamieszczający komentarz, ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane za pomocą swojego loginu treści oraz materiały  i jednocześnie akceptuje przejęcie na siebie wszelkich roszczeń sądowych od Administratora Bloga  i skutków roszczeń, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek roszczeń osób fizycznych lub podmiotów prawnych, wynikłych z zamieszczenia przez Komentującego komentarza i  innej treści na Blogu.
 11. Komentujący wyrażają zgodę na umieszczenie komentarzy i innych jego treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Kia Polska Sp. z o.o. w wybranej przez nią formie.
 12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Kiawiarnia.pl, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: ev@kiawiarnia.pl  lub listownie na adres: Kia Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa.
 13. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

IV.  POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Każdy może przeglądać Blog bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie zamieszczania komentarza, uniemożliwia dodanie go pod artykułem
 2. Administratorem Danych Osobowych Komentujących, przekazanych dobrowolnie w ramach udziału w dyskusji i zamieszczaniu komentarzy jest Kia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie przy ul. Puławskiej 366, KRS 0000018778. Inspektorem ochrony danych osobowych Administratora jest Pan Maciej Wara – Wąsowski adres  e-mail: iod@kiapolska.com.pl Administrator  dokonuje przetwarzania danych osobowych Komentującego , w zakresie niezbędnym do zapewnienia mu możliwości umieszczania komentarzy na blogu, ich monitowania i ewentualnego usuwania w przypadkach określonych Regulaminem, ochrony swoich interesów na wypadek zgłoszenia roszczeń wskutek opublikowanych komentarzy oraz w celach statystycznych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu monitorowania zgodności komentarzy z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem oraz w celach statystycznych.
 4. Odbiorcami podanych danych osobowych będą osoby zatrudnione przez Administratora i/lub współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych, których obowiązki pozostają w związku z prowadzeniem bloga Kiawiarnia i administrowaniem strony internetowej zawierającej blog.
 5. Komentującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do właściwego organu (Urząd Ochrony Danych Osobowych) i prawo do przenoszenia tych danych.
 6. Zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.
 7. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym nie będą profilowane.
 8. Administrator  szanuje prawo Komentujących do prywatności, dlatego nie udostępnia osobom trzecim jakichkolwiek danych przekazywanych poprzez Blog . Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obowiązek ujawnienia tych danych będzie spoczywał na Administratorze  z mocy obowiązującego prawa.
 9. Serwer, na którym umieszczony jest Serwis umieszcza na komputerze małe pliki tekstowe cookies. Blog wykorzystuje pliki cookies do optymalnego dopasowania serwisu do potrzeb Użytkowników.
 10. Komentujący może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję zapisywania plików cookies. Efektem takich zmian ustawień jednak będzie jednak utrata możliwości zamieszczenia komentarza na blogu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator oraz autor  bloga zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich upublicznienia.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 17 czerwca 2024.

  Spis treści:

Udostępnij

facebookxmail

Powiązane

Obowiązkowe wyposażenie samochodu w Polsce i za granicą

Aktualności Przepisy i porady

Obowiązkowe wyposażenie samochodu w Polsce i za granicą

15 lipca, 2024

Samochody są jak domowe zwierzaki. Dają wiele radości, wspaniale jest z nimi obcować, a za kierownicą nie raz pozwalają zapomnieć…

Kia Niro – ekologiczny crossover (EV, HEV, PHEV)

Modele Niro EV Niro Elektryczny (EV) Plug-in Hybrid (PHEV) Hybrydowy (HEV) Ekologiczny Miejski SUV/Crossover Przepisy i porady

Kia Niro – ekologiczny crossover (EV, HEV, PHEV)

Oryginalna stylistyka, kompaktowe wymiary zewnętrzne i bardzo przestronne wnętrze. Porządne wyposażenie oraz trzy zelektryfikowane napędy do wyboru – hybryda, plug-in…

Nowa Kia Sorento. Diesel, hybryda czy może plug-in?

Aktualności Modele Sorento Plug-in Hybrid (PHEV) Hybrydowy (HEV) SUV/Crossover Technologia

Nowa Kia Sorento. Diesel, hybryda czy może plug-in?

28 czerwca, 2024

Ponad dwa miesiące temu zadebiutowała odświeżona Kia Sorento. Jedną z największy nowości był powrót diesla pod maskę. Teraz do oferty…