Close

Zmiana czasu 2024 – kiedy przestawiamy zegarki i czy w Twoim samochodzie nastąpi to automatycznie?

Zmiana czasu towarzyszy nam z przerwami od czasów dwudziestolecia międzywojennego. Przez długi czas każdy chronometr trzeba było regulować manualnie. Dzisiaj wiele zegarów przestawia się automatycznie, ale nie wszystkie. Kiedy będzie zmiana czasu w 2024 r. i czy Twój samochód sam się do niej dostosuje?

Historia zmiany czasu – po co przestawiamy zegarki?

Pierwszą koncepcję zmiany czasu wysunął amerykański polityk Benjamin Franklin jeszcze pod koniec XVIII r. Wtedy jednak nikt nie brał jego postulatów na poważnie. Ponad sto lat później pomysł powrócił niczym bumerang, tym razem w Wielkiej Brytanii, za pośrednictwem broszury Waste of Daylight autorstwa Williama Willetta. Po raz kolejny teza jednak upadła.

Pierwszym krajem, który wprowadził podział czasu na letni i zimowy, były Niemcy w 1916 r. Wkrótce potem zmianę czasu zaadaptowały Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

W Polsce zmiana czasu obowiązywała w 1919 r., a następnie w latach 1945–1949 oraz od 1957 do 1964 r. Począwszy od 1977 r. przestawianie czasu towarzyszy nam nieustannie.

Czemu właściwie służy zmiana czasu z zimowego na letni i odwrotnie? Na samym początku pomagało to maksymalnie wykorzystać długość światła dziennego. Przy braku powszechnego dostępu do elektryczności i wysokich kosztach jej wytwarzania miało to uzasadnienie ekonomiczne. Dzisiaj przestawianie czasu jest już wyłącznie archaicznym zwyczajem, który jednak pociąga za sobą określone konsekwencje dla sektorów gospodarki bazujących na pracy zmianowej czy terminowym świadczeniu usług.

Czy trzeba samemu zmienić czas na letni w samochodzie?

Zmieniając czas na letni lub zimowy, powinieneś przestawić wszystkie czasomierze, także też zlokalizowany na desce rozdzielczej samochodu. W nowszych samochodach dzieje się to automatycznie, w starszych będziesz musiał poszukać odpowiednich przycisków lub pokrętła.

Manualna zmiana czasu

Starsze modele samochodów bez rozbudowanego komputera pokładowego są wyposażone w bardzo prosty zegar analogowy lub cyfrowy.

W tym pierwszym przypadku pokrętło do ustawiania godziny i daty zwykle jest ulokowane w okolicach prędkościomierza lub obrotomierza. W drugim tuż obok wyświetlacza znajdują się niewielkie dwa lub trzy przyciski służące do zmiany czasu „w górę” lub „w dół” oraz zatwierdzenia zmiany.

Automatyczna zmiana czasu

Nowsze samochody są już wyposażone w komputer pokładowy z dotykowym wyświetlaczem i to tam trzeba szukać opcji zmiany czasu. W samochodach marki KIA ustawienia są zlokalizowane w menu Setup, sekcji Ustawienia Ogólne oraz Data/Czas. W pozostałych markach mogą być one ukryte w innym miejscu.

Zmiana czasu z poziomu komputera może być przeprowadzona automatycznie lub ręcznie. W pierwszym przypadku wymagana jest synchronizacja komputera z nadajnikiem GPS, radiem wyposażonym w układ RDS albo internetem. Dane o dacie i godzinie są pobierane automatycznie, więc zaktualizują się samoczynnie. Najdokładniejsze są informacje pochodzące z GPS lub internetu, odbiornik radiowy niekiedy dostarcza błędnych danych – zwłaszcza wtedy, gdy często zmieniasz stacje.

Jeśli opcja automatycznej synchronizacji jest wyłączona, zmiana czasu jest dokonywana z poziomu wirtualnej, dotykowej klawiatury. Zwykle w panelu ustawień można też wybrać czas w formacie 24- lub 12-godzinnym.

Kiedy zmiana czasu na letni 2024?

Przesunięcie czasu na letni w 20204 r. czeka nas akurat na święta Wielkanocy. Zmiana czasu następuje z soboty na niedzielę. Wszystkie zegary powinny zostać cofnięte o godzinę, czyli będziemy spali nieco krócej niż zwykle.

Kiedy ostatnia zmiana czasu w Polsce?

Obecnie zmiana czasu powoduje niemałe utrudnienia w transporcie i logistyce. Nic więc dziwnego w tym, że pojawia się coraz więcej głosów opowiadających się za zniesieniem tego mechanizmu. Wymagałoby to jednak opracowania wspólnego stanowiska przez jak największą liczbę krajów, aby w miarę możliwości zniesienie przesunięcia miało zunifikowaną postać.

Obecnie na arenie międzynarodowej nie udało wypracować się ujednoliconego stanowiska w sprawie zmiany czasu.

Dlatego Komisja Europejska zaleciła państwom członkowskim kontynuowanie zmiany czasu na dotychczasowych zasadach w latach 2022–2026. W tym celu rada ministrów uchwaliła w dniu 4 marca 2022 r. stosowne rozporządzenie. Można się jednak spodziewać, że po tym czasie temat znów powróci na wokandę.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda marketingowa